un_GaryLewis

گفتگو/ گری لوییس: نباید در مبارزه با خشکسالی تسلیم شویم...

هماهنگ کننده سازمان ملل در تهران، ایرانیان را مردمی قدرتمند توصیف کرد که می توانند در آینده بشریت نقش مهمی ایفا کنند و گفت: من در حالی کشور شما را ترک می کنم که فرهنگ، تاریخ غنی و زبان شما همیشه با م...
un_GaryLewis

احیای دریاچه ارومیه فراتر از مرزهای ایران در حال گفتگوست...

گری لوئیس با تشریح دستاوردهای همکاری ایران، ژاپن و سازمان ملل متحد برای احیای دریاچه ارومیه گفت: نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا نیز از من درباره چگونگی موفقیت این طرح سوال می‌کنند. به گزارش خبرگزاری...
un_GaryLewis

گفتگو/ گری لوئیس: هشدار بحران آب در ایران/شرایط یمن نگران کننده است...

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)/ هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل درباره بحران آب در ایران هشدار داد و از همه خواست برای کاهش این شرایط دست به دست هم دهند. نمایندگان کشورهای مختلف در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۶ در...
un_GaryLewis

تالاب‌ها برای آینده: معیشت پایدار

پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)/گری لوئیس*: حدود 10 سال پیش همه چیز متفاوت بود. قایق‌ها در آب بودند. ماهی‌گیران در قایق‌های خود مشغول ماهی‌گیری بودند. همه جا سبز بود. این صحنه‌ها مانند یک اثر...