roof_garden_saghf_poshtbam

کارمندان اداره پست در پاریس روی سقف اداره کشاورزی می کنند...

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) به نقل از رویترز؛ یک طرح اولیه کشاورزی شهری در پاریس جهت افزایش پایداری محیط زیست شهری از طریق توسعه کشاورزی روی پشت بام منازل آنقدر موفق بوده است که شهردار پاریس...