kood

واردات مواد کودی منوط به اخذ مجوز از وزارت جهادکشاورزی...

ثبت سفارش و ورود همه مواد کودی از ۲۱ مردادماه سال جاری منوط به گرفتن مجوز از وزارت جهادکشاورزی می‌شود. به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)  از مهر، بر اساس آئین‌نامه ابلاغی وزیر جهادکشاو...