un_sazmanmelal

معاون سازمان محیط زیست نایب رییس سومین مجمع محیط زیست ملل متحد شد...

کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نایب رییس سومین مجمع محیط زیست ملل متحد انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظ...
namayeshgah_mohitzist_2

نمایشگاه محیط زیست عاملی برای فرهنگ سازی در میان مردم است...

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: نمایشگاه محیط زیست نقش پررنگ و قابل توجهی در فرهنگ سازی برای احیا و حفظ محیط زیست در میان مردم دارد. به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، مهناز مظاهری در...