golkhaneh_2

رویکرد دولت حمایت از کشت گلخانه ای و صرفه جویی در مصرف آب است...

وزیرجهاد کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی سیاست دولت دوازدهم در بخش کشاورزی حمایت از تولیدات گلخانه ای و صرفه جویی در مصرف آب است. به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) به نقل از ایر...
isa_kalantari_mohitzist_reis_2

کلانتری:‌ کم نشدن مصرف آب، تمدن کشور را از بین می‌برد...

به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ به نقل از ایرنا، عیسی کلانتری روز دوشنبه در نخستین نشست خبری خود پس از تصدی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ٧٠ درصد مشکلات کشور از آب است و اگر این ...
ab_water_1

مصرف آب کشاورزی کرمان برابر با آب شرب کل کشور است...

رئیس پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی، کمبود منابع آب و نبود مدیریت بهینه مصرف آب در کشور را از جمله معضلات جدی ذکر کرد و گفت: معادل آب شرب کل کشور، برای کشاورزی در استان کرمان مصرف می شود...