morgh_dam_toyoor

زیان مرغداران و سکوت مسئولان

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ نویسنده: فاطمه ابراهیمی توچایی/ در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت نهاده‌ها صنعت مرغداری را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در ماه‌های اخیر با وجود دریافت ارز مبادله...