Stephen_Hawking_estiven_havking

زمین شبیه زهره می‌شود، با دمای ۴۶۰ درجه سانتی‌گراد...

دانشمند معروف انگلیسی هشدار داده است که با تداوم گرمایش جهانی، زمین شبیه ناهید خواهد شد و دمای آن به ۴۶۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید. این در حالی است که چرخه مواد معدنی زمین، میلیاردها سال است که از ب...