fok_khazari_2

صوت/ پهن شدن تور انقراض برای تنها پستاندار دریای خزر...

به گزارش گروه فیلم و صوت خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)، پیدا شدن لاشه یک فوک نگرانی‌ها درباره انقراض تنها پستاندار دریای خزر را افزایش داده است. این فوک در تور یک صیاد گرفتار و تلف شده بود. با...
fok_khazari_2

گزارش تصویری/ عملیات رها سازی فک خزری

یک فک خزری که چند روز پیش در دام ماهی گیران گرفتار شده بود پس از مداوا در سواحل شرقی دریای خزر و نزدیک بندرترکمن رها سازی شد. فوک های خزری بر اثر آلودگی دریا و کشتار مستقیم انسان در معرض خطر هستند....