ab_zamin

جنگ جهانی آب

ترکیه با احداث چندین سد در سطح منطقه می‌خواهد از آب‌ دجله و فرات برداشت کند که احداث جدیدترین سد فاجعه‌ زیست‌محیطی بزرگی را در ایران به وجود خواهد آورد.از سال ۱۹۳۶ ترکیه تصمیم گرفت آب‌هایش را ریخت و ...
bohran_ab_aab_kamboodab

معاون سازمان زمین شناسی: استدلال بروز جنگ داخلی به سبب کم‌آبی نادرست ا...

معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد: این استدلال که کم‌آبی موجب جنگ‌های داخلی می شود، تعبیر درستی نیست و می توان با مدیریت درست و دقیق «بحران کم‌آبی» را به فرصتی برای گسترش هم‌اند...
darvish_4

جنگِ آب در استان‌ها راه افتاده‌ است

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه دولت یازدهم بسیاری از الزاماتی که یک دولت محیط زیستی باید داشته باشد را ندارد، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست فقیرترین سازما...