darvish_3

یادداشت/ ترفند جدید مونسانتو برای جلوگیری از کاهش فروش محصولات تراریخت...

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ محمد درویش/ گزارش اخیر رویترز، بسیار تامل برانگیز است و آدمی را یاد ترفندِ خودروسازان برای شکستن تحریم ملّی علیه خودروهای بی کیفیت شان می اندازد که در نهایت با چ...
tararikhte_giyahan_Biotechnology_Genetics_zhenetik_jenetic_gmo_dastkari

صوت/ تحقیقات جدید تراریخته در معرض نقد کارشناسان...

به گزارش گروه فیلم و صوت خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی یزد بی خطر بودن محصولات تراریخته را روی حیوانات آزمایشگاهی اعلام کرده است. این تحقیقا...
tararikhte_giyahan_biotechnology_genetics_zhenetik_jenetic_gmo_dastkari_2

صوت/ تراریخته ها: آری یا نه؟

به گزارش گروه فیلم و صوت خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)، این روزها بحث استفاده کردن یا استفاده نکردن از محصولات تراریخته دوباره بالا گرفته است. موضوعی که موافقان و مخالفان جدی زیادی دارد. همکار...
gmo_tararikhteh_dastkari_zhenetic

محصولات تراریخته برچسب گذاری می شوند

به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) به نقل از ایرنا؛ مدیرکل ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالای سلامت سازمان غذا و دارو از برچسب گذاری روغن های خوراکی تصفیه شده و استحصال شده از گیاهان تراری...