darvish_mohamad_4

بیداری زیست‌محیطی اخیر ایرانیان در خاورمیانه بی‌نظیر بوده است / انتقال...

مدیرکل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: بیداری زیست‌محیطی که در سال‌های اخیر در ایران اتفاق افتاده، در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر بوده است. به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(I...