hamkari_dojanebe_tafahomnameh

تفاهم نامه همکاری کشاورزی بین ایران و فرانسه امضا شد...

بخش خصوصی ایران و فرانسه در حضور وزیر جهادکشاورزی کشورمان و کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا یک تفاهم نامه همکاری در زمینه تولید مشترک بذر ذرت و سورگوم امضا کردند. به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبی...
iran_etehadiye_oroopa_European Union

ایران شریک خوبی برای اتحادیه اروپا است/آغاز همکاری ایران و ایتالیا در ...

مدیر کل محیط زیست اتحادیه اروپا گفت: ایران در زمینه محیط زیست شریک خوبی برای اتحادیه اروپا است و تلاش می کنیم در این زمینه با ایران همکاری خوبی داشته باشیم. به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IA...
gandomkari_zeraat

پیشنهاد یک مقام بخش کشاورزی برای خرید گندم به شیوه اتحادیه اروپا...

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: فرآیند خرید گندم در ایران باید مانند اتحادیه اروپا صورت گیرد، به طوری که به بخش خصوصی اجازه داده شود به عرصه خرید گندم وارد شود و دولت نیز مابه ...
vazir_jahad_2

رومانی می تواند پل ارتباطی صادرات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا باشد...

وزیر جهاد کشاورزی ایران گفت: توسعه همکاری های ایران و رومانی در بخش کشاورزی می تواند پل ارتباطی برای صادرات محصولات کشاورزی به این کشور و نیز اتحادیه اروپا باشد. به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبی...