صوت/ مرجان های خلیج فارس و تغییرات اقلیمی

به گزارش گروه فیلم و صوت خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)، مرجان های خلیج فارس در پی گرمای بیسابقه جنوب ایران تغییر رنگ داده و به سفیدی گراییده‌اند. همچنین برخی از این مرجان ها از بین رفتن. کارشناسان می‌کن این موضوع میتونه تو چرخه زیستی سایر آبزیان هم تاثیرگذار باشد از این رو باید به گونه های مقاوم معرفی شوند. گزارشی از محسن بختیاری…


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *