صوت/ محیط زیست از گردش مدیریت تا چرخش مواضع

به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ برنامه های اخیر سازمان حفاظت از محیط زیست منجر به بعضی از استعفاها در این سازمان شده. منتقدان می‌گویند سیاستهای حمایت از تقویت انتقال آب و سدسازی و اصرار بر محصولات غذایی تراریخته حال محیط زیست را از وضع موجود بدتر می‌کند. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با پیک بامدادی از برنامه های خود دفاع کرده.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *