sibzamini_keshavarz

ویدئو/ برداشت سیب زمینی در نیشابور

به گزارش گروه فیلم و صوت خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)، شهرستان نیشابور یکی از اصلی ترین شهرهای برداشت محصول سیب زمینی در استان خراسان است. با آغاز برداشت سیب زمینی از اراضی کشاورزی نیشابور، پ...
mahi_parvaresh_abzi_shilat

اشتغال‌زایی آبزیان در کویر

به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) پرورش ماهی خاویاری و آرتمیا به عنوان دو گونه در معرض انقراض اما پر سود در مزارع پرورش آبزیان در کرمان این روزها رونق گرفته و موجب افزایش ارزآوری و اشتغال...
parvaresh_kabk_parandeh_2

ویدئو/ پرورش کبک

به گزارش گروه فیلم و صوت خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)، کارآفرین روستایی در خراسان جنوبی با پرورش کبک، در دو سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان صادرات داشته است....