organic_produce_3

ویدئو/ هتل ارگانیک

طرح امنیت غذایی از مزرعه تا سفره با کشت محصولات سبز در شهرستان خمین اجرا شد. این طرح به ارتقاء سلامت غذایی کمک و فرصت های شغلی جدید ایجاد می کند....