dam_daam_gav_gavdari

ویدئو/ رونق دوباره گاوداری ها

دامداران می گویند: در چند ماه اخیر افزایش قیمت انواع علوفه و نهاده‌های دامی بر قیمت تمام‌ شده شیر خام تأثیر گذاشته است. به گزارش گروه فیلم و صوت خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)، دولتی ها نیز می ...
nana_sabzi

ویدئو/ شهریور فصل برداشت نعنا

کاشان یکی از مراکز عمده کشت نعنا، این گیاه خوش طعم و پر خاصیت است. به گزارش گروه فیلم و صوت خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)، سالانه در این شهرستان ۷ هزار تن نعنا برداشت می شود. بخشی از مشتقات ای...
golkhaneh_2

رویکرد دولت حمایت از کشت گلخانه ای و صرفه جویی در مصرف آب است...

وزیرجهاد کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی سیاست دولت دوازدهم در بخش کشاورزی حمایت از تولیدات گلخانه ای و صرفه جویی در مصرف آب است. به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) به نقل از ایر...
bidmeshk

ویدئو/ برداشت بید مشک در کاشان

” بَرزُک ” شهر گل و گلاب در کاشان این روزها شاهد برداشت ‘گل بیدمشک’ است. به گزارش گروه فیلم و صوت خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ سالانه بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن عرق بیدمش...