eghtesad_sabz_green_economy_keshavarzi_mihitzist

بیمه عامل تحکیم پایه های کشاورزی

تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد از طریق کاهش واردات و افزایش تولیدات کشاورزی با تأکید بر حفظ و پایداری منابع پایه تولید، مهم‌ترین جنبه مدیریت راهبردی بخش کشاورزی در کشور به‌شمار می‌رود؛ از این رو افزا...
razavi_moaven_tose_roostaei_riyasatjomhoori

افزایش ۲ برابری بودجه کشاورزی نیز کفایت نمی‌کند...

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: اگر بودجه کشاورزی در سال آینده  دو برابر نیز شود باز برای انجام کارهای زیرساختی کم است. یه گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)، میزگردی...
kharid_tazmini_gandom_jow

توزیع «جو» رایگان بین دامداران مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از امروز...

به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد موسوی افزود: با تصویب شورای مدیریت بحران کشور در جلسه دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، مقرر شد دو هزارتن «جو» رایگان ...
keshavarzi_hefazati_traktor_mazrae

کشاورزی حفاظتی آبی بر عطش اراضی

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)/ در شرایط کنونی که کشور با محدودیت فزاینده در منابع آب و خاک دست و پنجه نرم می‌کند، کشاورزی حفاظتی مرهمی بر عطش زمین کشاورزی به‌شمار می‌رود.براین اساس وزارت جهاد ...
ard_gandom

ﺧﺎﮎﺑﺎﺯﯼ ﮔﻨﺪﻡ

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)/ وﺟﻮد ﺧﺎک در ﮔﻨﺪم ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮔﻨﺪمﮐﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻮزه ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﺪ های از وﺟﻮد ﺧﺎک در ﮔﻨﺪم ﺧﺒﺮ ﻣ ﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رد اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ...